Přeprava sypkých hmot

K přepravě sypkých hmot jsou k dispozici návěsové a přívěsové soupravy různých objemů a nosností:

Naše firma se také zabývá nákupem a prodejem stavebních a technických písků, drtí a ostatního kameniva a těmito materiály zásobuje stavby a průmyslové provozy, a to zejména v Brně a jeho okolí a v Kraji Vysočina.

Dále máme v Ujčově vlastní skládku všech obvyklých druhů a frakcí kameniva a zajišťujeme jeho prodej v libovolném množství, v závislosti na požadavcích zákazníků.

Všechen materiál nakládáme pomocí vlastního nakladače s vážicím systémem Gravex RDS Loadmaster 9000iX.

pisky pisky pisky pisky pisky